BİZİ ARAYIN+90 216 573 08 08
İnşaat Yönetimi

Projenin yapımı sırasında firmamızın prensipleri doğrultusunda en önem verdiğimiz unsur SIFIR iş kazası ile projenin tamamlanmasıdır. Bunun için sahada görev yapan tüm firma yetkilieri bu bakış açısı ile olaylara yaklaşır. Hazırlanmış olan projelere, iş programına, verilen bütçeler ve istenilen kaliteye göre projenin tamamlanması firmamızın asıl sorumluğunu oluşturmaktadır. Proje dahilinde yapılan imalatların istenilen standartlara uygunluğunun teyiti sahada yer alan proje ekibimiz tarafından sağlanacaktır. Projenin periyodik olarak gidişatının raporlanması sahadaki proje yönetim ekibinin önemli bir iş kalemidir. Sahada yapılan proje yönetim hizmetlerinin başarıya kavuşması için ilk ve en önemli unsur sağlıklı haberleşmedir. Gerek koordinasyon toplantılarında gerek ise sahada alınan kararlar belirlenen zaman dilimi içinde proje yetkililerine bilgi olarak iletilir. Proje dahilinde hazırlanan hakedişler gene proje yönetim ekibi tarafından kontrol edilip İşveren yetkililerine rapor halinde sunulur. Projenin gidişatı sırasında iş programı yönetimi, sahada yapılan imalatların tamamlanma süreleri bu evrede yakından takip edilir. İş programında yaşanan gecikmeler için ek önlemler alınarak proje teslim tarihi yakalanması hedeflenir. Sistemlere ait ürünlern satın alma, sahaya nakliyesi ve lojistik planlaması saha koordinasyon ekipleri tarafından sağlanır. Haftalık ve aylık çerçevede hazırlanan ilerleme raporları İşveren tarafından projenin gidişatı takip etmesi için hazırlanmış en önemli araçtır. Saha yönetimi anlamında imzalanmış olan sözleşmenin şartlarına uygun olarak yapıldığının kontrolü gene saha yönetim ekibi tarafından bu saffada sağlanacaktır. Kalite kontrol adı altında proje dahilinde kullanılacak tüm malzemelerin onaylanması, sahaya getirilmesi ve montaj edilmesi titiz bir denetime tabi tutulur. Projenin en başından hazırlanmış olan bütçe rakamları yapım aşamasının her saffasında incelenerek uygunluğu proje yönetim ekibimiz tarafından teyit edilir. Projenin sistemlerine ait test ve devreye alma süreci dah önceden hazırlanmış olan kontrol listeri yardımı ile detaylı bir şekilde ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilir. Geçici kabul sırasında yapılmış olan eksik ve hatalı imalatlar belirlenecek olup bu eksikliklerin giderilmesinin teyiti ile saha proje yönetim ekibi projeyi tamamlamış olacaktır. Projeye ait dökümantasyon, garanti belgeleri, as-built projeler vb. belgeler proje sonunda proje yönetim kontrolünde hazırlatılıp İşveren'e teslim edilir.

İLGİLİ PROJELER