BİZİ ARAYIN+90 216 573 08 08
İhale Yönetimi

Tüm disiplinlerde ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale yöntemine göre süreçin planlanarak koordineli bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. İlgili projeye ait ihale takvimi hazırlanması ve planlama en başta bu süreçte gerçekleşir. İhale sürecindeki çalışmalar genel iş porgramı içinde belirlenmiş olan sürede tamamlanarak projenin gidişatı etki ettirilmez. İhale ile ilgili idari şartname hazırlanır, bu şartname dahilinde proje ile ilgili tüm detaylar ihaleye girecek olan firmalara iletilir. Yapılan ihalelerde tüm bilgilerin şeffaf olarak yetkililerde bulunması ön koşul olarak yer alır. Alınan ihale teklifleri özenli bir çalışma ile incelenip birbirleri arasında karşılaştırma yapılır. Burada teklif veren firmalar ile yapımı istenen proje arasında anlam yanlışlıklarının ortadan kaldırılması esas amaçtır. İhaleye katılan firmalar ile bire-bir görüşmeler sağlanarak teknik değerlendirme yapılır. Revize fiyatlar istenerek rekabet ortamı artırılıp, daha uygun maliyet ile projenin gerçekleştirilmesi hedeflenir. İşveren temsilcileri ile yapılan toplantılar neticesinde ihaleyi kazanan firma belirlenip, sonuç durumun tüm katılan firmalara bildirilir. İşin yapımı için gereken sözleşmeler hazırlanarak, işin yapım saffasına geçiş süreci başlar.

İLGİLİ PROJELER